010 -78.66.016 / 06 – 45225004

                    REI - ERKENNING       

 

                                                                                                                                                                                    

 

KvK:71957731                                                                                                                     Jaersveltstraat,3

3082 SB, Rotterdam

Telefoon: 010-7866016

 

REI-erkend !

 

Met een Sterkin-installateur bent u verzekerd van service, kwaliteit en vakmanschap.

Sterkin is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel

 

 

De veiligheid van installaties in woningen is meer dan ooit onderwerp van gesprek. Staat ú er wel eens bij stil dat uw elektrotechnische installatie thuis een gevaar kan vormen, door alle apparatuur die er onderhand op is aangesloten? Dat de cv-ketel wellicht onder onveilige omstandigheden functioneert en zelfs zou kunnen ontploffen? Of dat stilstaand water in uw leidingen legionellabesmetting kan veroorzaken? Waarschijnlijk niet. En dat zijn nu typisch klussen waarbij het goed is om een vakman in de arm te nemen. Veiligheid is nog maar één aspect. Comfort is niet minder belangrijk. Een deskundig aangelegde installatie - of dat nu gas, water of elektriciteit is - maakt uw leven een stuk plezieriger. De STERKIN installateur beheerst de fijne kneepjes om alles uit uw installatie te halen. Of om energie te besparen. Die vakman die u in huis haalt, kent de laatste technieken. Want op de terreinen waar de STERKIN leden actief zijn, gebeurt nogal wat.

 

Hetzelfde geldt voor de technische detailhandel waar de ontwikkelingen op technisch gebied razendsnel gaan. De detaillisten die bij UNETO-VNI zijn aangesloten verkopen huishoudelijke apparatuur computers, telecommunicatieapparatuur en randapparatuur voor computers. Maar ook gespecialiseerde bedrijven in advies en verkoop van hoogwaardige beeld- en geluidsapparatuur, verlichtingszaken en reparatiebedrijven van audio-, video- en huishoudelijke apparatuur zijn lid van UNETO-VNI. 

De aanschaf van dergelijke apparatuur – of het nu een nieuwe wasmachine of een thuisbioscoop betreft -  is en blijft voor u een behoorlijke investering. De detailhandelbedrijven van UNETO-VNI willen zich daarom onderscheiden door een professionele, vakkundige aanpak. Zij kunnen u bijpraten over de laatste technologische ontwikkelingen, waardoor u ervan verzekerd bent dat de investering in uw nieuwe apparaat of installatie er een voor de lange termijn is.

 

Aan alle leden van Sterkin – installateurs, detaillisten en reparateurs -  stellen zij hoge eisen. Zo hanteren de leden duidelijke leveringsvoorwaarden. Om hen te ondersteunen om u een goede service te bieden is in samenspraak met de Consumentenbond de Geschillenregeling Elektro en de Geschillencommissie Installerende bedrijven (http://www.degeschillencommissie.nl) in het leven geroepen. Belangrijk daarbij zijn de wettelijke regels bij consumentenkoop en de afstemming daarover met

fabrikanten- en consumentenorganisaties.

 


 

Verlichting: 

Het is heel gewoon, dat als het donker wordt,de verlichting wordt ingeschakeld.Een lamp inschakelen betekent kunstlicht inschakelen.Lampen bepalen voor een deel de sfeer in een ruimte.Thuis worden gloeilampen gebruikt om als het donker wordt,te kunnen werken of om een bepaalde gezelligheid te scheppen.Voor de verlichting van kantoorruimten, werkplaatsen, terreinen,wegen en dergelijke worden vaak gasontladingslampen gebruikt.De bekendste gasontladingslampen is de TL-buis. De gasontladingsbuizen kunnen in principe in twee verschillende groepen worden verdeeld en wel in lage-en hogedrukkwikdampbuizen en in lage-en hogedruknatriumbuizen.

 

Licht: Licht is iets dat heel gewoon is.Maar vertellen wat licht is,zal voor velen niet gemakkelijk zijn.Licht is niet tezien,het is niet mogelijk in een verlichte ruimte een lichtstraal aan te wijzen.Alleen reflexie van licht is te zien,bijvoorbeeld als er rook of stof in een lichtbundel wordt geblazen.Licht is een elektromagnetische trilling(golfbeweging) die zich rechtlijnig voortplant met een snelheid van 300.000 km per seconde.De lengte van de golfbeweging(de golflengte)bepaalt de kleur die te zien is.De golflengte van rood licht is bijvoorbeeld groter dan die van blauw licht.Alle kleuren licht zijn op volgorde gerangschikt in het kleurenspectrum.Witlicht,oftewel daglicht,komt in het kleurenspectrum.Daglicht is een mengsel van alle kleuren licht,die door de zon worden uitgezonden.Zoals al gezegd,licht is niet tezien,maar wel de reflectie (weerkaatsing) Valt het licht op de oppervlakken van voorwerpen,dan kaatsen deze oppervlakken het licht gedeeltelijk of in zijn geheel terug,waardoor de voorwerpen zichtbaar worden.

 

 

Lichtstroom: Hetgene dat licht uitstraalt,bijvoorbeeld een lamp,een brandende lucifer en dergelijke,wordt lichtbron genoemd.Van een elektrische lichtbron is de hoeveelheid licht die de lichtbron per seconde uitzend te meten.De gemeten hoeveelheid licht,is de lichtstroom van de lichtbron.De lichtbron heeft de eenheid lumen,afgekort met lm.Hoe meer licht een lichtbron uitzend,des te groter is het aantal lumen.Op sommige gloeilampen staat aangegeven hoeveel lumen,bij aansluiting op het lichtnet,er uit een gloeilamp komen.Omdat het aantal lumen nogal groot is, wordt het vaak aangegeven in decalumen, waarbij: 10 lumen = 1 decalumen,of afgekort: 10 lm= 1dalm.

 

Stroom, spanning, weerstand:  In de elektrotechniek wordt een grroot aantal grootheden gebruikt.In dit hoofdstuk worden 3 grootheden behandeld te weten stroom,spanning, weerstand en de bijbehorende eenheden,Volt Ampere en Ohm.Een grootheid is meetbaar en daarom door meting in een getalswaarde uit te drukken of vant te leggen.Zonder precies aan te geven met welke standaard of eenheid we bijvoobeeld de lengte van een werkstuk vergelijken,heeft het noemen van een getal geen enkele waarde.Als wordt vermeld dat de lengte van een elektriciteitskabel 50 is,zegt dat nog niet veel.Want wat is bedoeld? Is de kabel 50 centimeter,meter of kilometer? We moeten dus bij de lengte altijd aangeven wat er bedoeld is.Lengte noemen we grootheid.Als standaard hoort bij de lengte de eenheidsmeter. Zo hoort bij de grootheid gewicht de eenheid gram.Bij de grootheid tijd de eenheid seconde enz. Er geldt altijd: grootheid = getal x eenheid.

 

 

 

VOLT-ELEKTROTECHNIEK ROTTERDAM B/V/ 

 

Netstekker

Een netstekker of elektriciteitsstekker (officiële benaming: contactstop) is een stekker om een elektrisch apparaat via een contactdoos op het lichtnet aan te sluiten.

 

 

Een geaarde stekker. Deze stekker heeft links en rechts contacten voor Nederlandse aarding ('randaarde', type F)en rechts een gat voor Belgische aarding (type E), zodat hij in beide contactdozen past.

De verschillende typen zijn ingedeeld in het internationale CEE-systeem.

Inhoud

 [verbergen

Soorten

Aarding

Het is zinvol om zoveel mogelijk elektrische toestellen te aarden, hierdoor kunnen de negatieve invloeden van de wisselspanning op onze gezondheid gereduceerd worden enerzijds en anderzijds zal door de juiste aansluiting van de stekker te gebruiken, de fase naar de schakelaar van het elektrisch toestel worden geleid. Zodoende zal de elektrische verbruiker enkel een spanningsveld geven als hij is ingeschakeld, zo hoort het te zijn. De negatieve gezondheidsgevolgen van deze spanningsvelden zijn reeds langer bekend.

Er zijn, functioneel gezien, twee types stekkers:

De in Nederland en Duitsland gebruikelijke geaarde stekker heeft twee metalen contacten aan de zijkant die voor het aardecontact zorgen. Dit heet randaarde. In België, Frankrijk en andere landen zijn ook configuraties met een extra contactpen gebruikelijk.

Het komt wel eens voor dat het aardcontact niet aangesloten wordt. Dat is niet altijd gewenst. Mogelijkheden zijn:

  • Stekker C in stopcontact E of F: het apparaat is dubbelgeïsoleerd en heeft geen aarde nodig.
  • Stekker E in stopcontact F: past niet.
  • Stekker F in stopcontact E: past niet.
  • Stekker E of F in stopcontact zonder aarde: zo'n stopcontact bevindt zich in een ruimte waar aarding niet nodig wordt gevonden.
  • Stekker zonder aarde in stopcontact met aarde: past niet.
  • Stekker E of F in Deens stopcontact K: past wel, en deze stekkers komen veel voor op apparatuur die in Denemarken wordt verkocht. Het is een risico aangezien het aardcontact niet aangesloten is.

Polariteit

In sommige landen zijn de stekkers (van oudsher) zodanig ontworpen dat deze maar op één manier in een contactdoos passen, waardoor ook in de aangesloten apparaten de polariteit gehandhaafd blijft. Ook in de aangesloten apparaten is dus bekend welke draad de fasedraad is en welke draad de nuldraad. Dit is onder andere het geval bij Belgische en Franse Type E-stekkers. Een contactpen in de contactdoos valt in een gat in de stekker en voorkomt dat de stekker 'omgekeerd' in de contactdoos wordt gestoken. Merkwaardigerwijs is er echter voor het Frans/Belgische contactmateriaal geen bindende standaard voor de aansluiting van fase en nul - In België is de aansluiting willekeurig. Daar komt bij dat in België nog veel 130/230 volt-netten in gebruik zijn. Een 230 volt-contactdoos wordt dan tussen twee fasen aangesloten, zodat er helemaal geen nul is.

In Frankrijk wordt meestal fase rechts en neutraal links aangesloten. De aardpen komt boven.

In Nederland heeft de contactdoos geen pen, zodat een stekker evengoed omgekeerd kan worden ingestoken. Er is ook geen bindende standaard voor de aansluitingen. Er is weliswaar een traditie om contactdozen met de fase rechts en de neutraal links te bedraden, maar men kan daar niet op vertrouwen. [1] In via een stekker aangesloten apparatuur kan in Nederland al helemaal niet meer vertrouwd worden op de kleurcodering voor fase en nul van de aansluitdraden.

Standaard

In de meeste landen geldt een bepaalde standaard, zodat apparatuur die in dat land is aangeschaft probleemloos aangesloten kan worden.

Het Verenigd Koninkrijk was voorheen berucht doordat er nauwelijks een standaard bestond. De meeste apparatuur werd daar zonder netstekker verkocht, zodat de koper zelf de juiste stekker kon monteren.[bron?] Er waren verder vaak verloopstekkers nodig.

Nederland

De meest voorkomende vorm van een geaarde netstekker is in Nederland type F, CEE 7/4 Schuko, die twee stalen pinnen heeft voor fase en nul, en aan de zijkant van de stekker twee metalen plaatjes voor de aarding. Zo'n aardcontact wordt in het Duits Schutzkontakt' of Schuko genoemd en in het Nederlands randaarde.

Er bestaat ook een ongeaarde versie van deze stekker. Deze past niet in een geaard stopcontact, maar wel in geaard type K. Andersom kan wel, maar is vanwege de veiligheid - immers de aarding ontbreekt - ten zeerste afgeraden.

Dergelijke stekkers zijn geschikt voor maximaal 16 ampère. Apparaten die meer stroom verbruiken dan 16A moeten permanent op het lichtnet worden aangesloten of verbonden worden met een stekker die geschikt is voor hogere stroomsterkten of meer fasen (perilex of IEC 60309).

België

De bij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) verplichte geaarde netstekker in België is type E. De stekker is helemaal rond en heeft een gat voor de aardpen van het stopcontact.

Door deze pen past een stekker maar op een manier in het stopcontact.

Een stopcontact behoort gemonteerd te worden met de aardpen boven. Wordt dan een haakse stekker gebruikt, dan hangt het snoer naar beneden.

Eurostekker

Voor lichte apparatuur die geen aarde nodig heeft is de eurostekker (CEE 7/16) veel voorkomend: dit is een platte stekker met alleen twee stalen pennen voor fase en nul. De pennen zijn dunner dan bij een ronde stekker. Bovendien zijn de pennen gedeeltelijk van isolatie voorzien, zodat ze niet aangeraakt kunnen worden als de stekker gedeeltelijk in het stopcontact zit. Deze stekker past in vrijwel elk Nederlands of Belgisch stopcontact, met of zonder aarde.

Er bestaan platte stopcontacten (meestal tafelcontactdozen) waarin alleen deze stekker past.

Suriname

In Suriname worden zowel de in Amerika gebruikte NEMA-stekkers als de eurostekker gebruikt; dit hangt samen met het feit dat van oudsher alleen 115 volt beschikbaar was, maar tegenwoordig ook 230 volt. Ter onderscheid van de spanning worden verschillende typen stekkers gebruikt.

Soorten stekkers wereldwijd

Wereldwijd worden verschillende standaarden gebruikt voor netstekkers. Dit betekent dat apparaten aangekocht in één land niet zonder adapter in een ander land ingeplugd kunnen worden. Naast de verschillen in stekker zijn er bovendien nog verschillen in netspanning mogelijk.

 

 

 

Netstekkers wereldwijd. Klik voor grotere afbeelding. Zie lichtnet voor een kaart met netspanningen.

Naam Aantal pinnen Aarding Gepolariseerd Past ook op
stopcontact
Gebruikt in Afbeelding
Type A NEMA 1-15 2 Nee Nee Nee Nee   Noord-Amerika
Centraal-Amerika
Caraïben
 
Type A JIS 8303 2 Nee Nee Nee Nee   Japan
Taiwan
 
Type B NEMA 5-15 3 Ja Ja Ja Ja   Noord-Amerika B plug.jpg
Type C CEE 7/16 (Europlug) 2 Nee Nee Nee Nee E
F Schuko
F Gos
J
K
L
Europa
behalve Verenigd Koninkrijk,
Ierland en Malta
Euro-Flachstecker 2.jpg Euro-soket.JPG
Type C CEE 7-17
(gelijk aan Type E & F hybride CEE 7/7
maar zonder aarde)
2 Nee Nee Nee Nee
Soms (in
contactdoos type E)
E
F Schuko
K
Europa CEE 7-17 plug.jpg
Type C (rond zonder uitsparingen) 2 Nee Nee Nee Nee K Europa Socket EF.JPG
Type D BS 546 5 A 3 Ja Ja Ja Ja   India, Sri Lanka, Nepal,
Namibië en Hongkong
D plug.jpg
Type D BS 546 15 A 3 Ja Ja Ja Ja   India, Sri Lanka, Nepal,
Namibië, Hongkong, Zuid-Afrika,
Verenigd Koninkrijk (verouderd)
M plug.jpg
Type E 2 Ja Ja Ja Ja C (rond zonder uitsparingen)
K †
België, Frankrijk Pure french power plug.jpg French-power-socket.jpg
Type F CEE 7/4 Schuko of randaarde 2 Ja Ja Nee Nee C (rond zonder uitsparingen)
K †
Duitsland, Nederland, Spanje Schuko (CEE 7-4) rewirable.jpg Stopcontactgeaard.jpg
Type F Gost 7396 2 Ja Ja Nee Nee C (rond zonder uitsparingen)
F Schuko
K †
GOS zelfde als boven, maar met dunnere pinnen
Type E & F hybride CEE 7/7
(past in contactdozen type E en type F)
2 Ja Ja Nee Nee
Ja Ja (in
contactdoos type E)
C (rond zonder uitsparingen)
E
F Schuko
K †
Duitsland, Frankrijk, België,
Nederland, Spanje, Tsjechië
CEE 7-7.jpg
Type G BS 1363 3 Ja Ja Ja Ja   Verenigd Koninkrijk en
voormalige kolonies, Ierland, Malta
 
Type H SI 32 3 Ja Ja Ja Ja   Israël H plug.jpg
Type I AS 3112 2 of 3 Ja Ja Ja Ja   Australië
Nieuw-Zeeland
I plug.jpg
Type I CPCS-CCC 3 Ja Ja     China  
Type I IRAM 2073 3 Ja Ja     Argentinië  
Type J SEV 1011 3 Ja Ja Ja Ja   Zwitserland J plug.jpg
Type K DS Afsnit 107-2-D1 3 Ja Ja Ja Ja   Denemarken K plug.jpg
Type L 3 Ja Ja Nee Nee   Italië, verouderd in Spanje L plug.jpg
  • De stekkers E en F passen in stopcontact K, maar hoewel beide delen een aardcontact hebben, is het aardcontact dan niet aangesloten.

Zie ook

Externe link

Voetnoten

  1. Circuits Online - Forum - Polarisatie Frans/Belgische stopcontacten


LinkSpot.nl