010 -78.66.016 / 06 – 45225004

Hoofdschakelaar Verdeelinrichting/Groepenkast

 

 

 

Deze speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde groepenkasten zijn voorzien van de nieuwste snufjes en zeer gebruiksvriendelijk.De Groepenkasten zijn 12 en 24 modulen leverbaar.Door de kasten te koppelen kunt u uitbreiden naar 36,38,48,69,84,96 modulen enz.

voor de nieuwbouw en renovatie,

volledig geissoleerd,

220mm breed

voorzien van buisinvoer voor de in Nederland gebruikte diameters,

standaard met transparante klapdeksel(s)

beschermklasse IP40

uitneembaar kunstof chassis met geintegreerde DIN-EN montagerails,

inclusief nul-en aardrails,

verzegelbaar

zonder gereedschap koppelbaar,zowel in lengterichting alsook naast elkaar


De kasten zijn inclusief schakelaars en KEMA gecertificeerd volgens NEN-EN-IEC-60439-3

DeEpro-tech componenten hebben een Semko,KEMA,VDE,UL, of IEC keurmerk en zijn ROHS gecertificeerd. 


Garantie 3 jaar!


Schakel - en verdeelinrichting:

Voor geprefabriceerde schakel- en verdeelinrichtingen is er een afzonderlijke norm,de NEN-EN - IEC 60439.Daarnaast zijn er echter in de NEN 1010 nog diverse bepalingen opgenomen over de volgende onderwerpen:

*** hoofdschakelaar(s) van een verdeelinrichting

*** groepsschakelaar;

*** de opbouw ten aanzien van de scheiding tussen groepen voor verlichting en andere eindgroepen;

*** de opstelling van een verdeelinrichting in verband met vrije ruimten en vluchtwegen

 

hoofdschakelaar van verdeelinrichting:

Uitgangspunt is,dat eleke verdeelinrichting in zijn geheel spanningsloos gemaakt moet kunnen worden.Hiervoor moet een lastscheider kunnen worden gebruikt/Dit is een component die stroom kan schakelen maar die ook beschikt over voldoende contactafstand.Bij TT-stelsels moet deze lastscheider alle actieve delen scheiden,dus ook de NUL! Bij TN-stelsels waarbij verzekerd wordt dat de NUL aardpotentieel behoudt,is schakelen van de nul niet nodig.Bij TN-C stelsels mag de PEN-leiding uiteraard niet worden geschakeld.

In installaties die uitsluitend worden geschakeld en gescheiden door vakbekwame personen of voldoende onderrichte personen mag,indien de bedrijfsomstandigheden dat toelaten,worden geschakeld en gescheiden met twee afzonderlijke toestellen.Echt verstandig is dit echter niet! Voor het schakelen en scheiden van een verdeelinrichting,is een lastscheider vereist.Dit geldt niet voor schakel-en verdeelinrichtingen met meer dan twee voedingen.Voor elke afzonderlijke voeding is dan een lastscheider nodig!

 

Ook kan het in een aantal gevallen zinvol en onnodig zijn om de groepen voor mverlichting en de eindgroepen voor andere doeleinden te splitsen.Er worden dan twee afzonderlijke lastscheiders gebruikt.In de verdeelinrichting moet die splitsing dan wel duidelijk herkenbaar zijn.Deze splitsing mag overigens niet in woningen of woongebouwen.De noodzaak tot deze splitsing is indeze gebouwen niet aanwezig!

 

Groepsschakelaars:

Groepen moeten zijn voorzien van groepsschakelaars.Dit is de algemene stelling,waar geen uitzondering meer op is.Elke stroomketen moet kunnen worden gescheiden van elke actieve geleider van de voeding.In sommige gevallen kan als de bedrijfsomstandigheden hierom vragen(of dit toelaten) een gemeenschappelijke voorziening worden gemaakt waarmee meerdere stroomketens gelijktijdig worden gescheiden.

 

Opstelling van verdeelinrichting:

Ten aanzien van de opstelling van een verdeelinrichting in verband met vrije ruimten en vluchtwegen wordt voor bedieningshandelingen en onderhoud het nodige geregeld.In grote lijnen is er een onderscheid te maken tussen:

A) schakel-en verdeelinrichting waarbij de actieve delen zijn afgeschermd door omhulsels of hindernissen;

B)schakel-en verdeelinrichtingen waarbij de actieve delen niet zijn afgeschermd.

 

Aardingsvoorzieningen:

Een goede aardingsvoorziening is van groot belang voor het realiseren van van een veilige uitschakeling bij een fout in de installatie.De aardingsvoorziening wordt dan gebruikt voor beschermingsdoeleinden.Een deugdelijke aardingsvoorziening is ook noodzakelijk voor funktionel redenen.Om problemen met overspanningen en dergelijke te voorkomen,is een goed gelegde aardingsvoorziening nodig.Deze voorzieningen moeten niet afzonderlijk worden gelegd,maar er moet worden gezorgd voor een adequaat aardingsconcept,waarbij aan de eisen voor veiligheid,functionaliteit en bliksembeveiliging is voldaan.

 

Aardelektroden:

Men gebruikt in een TT-stelsel aardelektroden om het aardfoutcircuit te realiseren.In de TN-netten van netbeheerders houden aardelektroden de NUL op het aardpotentiaal.Door de volgende mogelijkheden kan men een aardelektrode verkrijgen:

A) aardstaven en aardbuizen;

B) band-en draadvormige elektroden

C.aardplaten;

D) ondergrondse metaalconstrukties aangebracht in funderingen;

C) doorgelaste metalen bewapening van betonconstructies;

metalemantels en andere metalen kabelomhulsels,afhankelijk van de omstandigheden of voorschriften ter plaatse;

E) andere geschikte metalen voorzieningen in de grond,afhankelijk van de omstandigheden of voorschriften ter plaatse.

 

De norm houdt dus ook de mogelijkheid open voor metalen waterleidingnetten.In nieuwe praktijksitustie past men deze netten niet meer toe.Bij bestaande installaties gebeurt het steeds vaker, dat men het waterleidingnet niet meer mag en kan gebruiken als aardelektrode.De verspreidingsweerstand van aardelektroden is in grote mate afhankelijk van de bodemweerstand.Constructiefactoren van de elektrode zelf spelen ook een rol.Aardstaven of draden past men veelvuldig toe als aardelektroden.De staafelektrode bestaat uit een stale staaf met een koperen mantel.Bij de draadvormige elektrode wordt de draad met behulp van een indrijfbus in de grond aangebracht..Tijdens het indrijven van de elektrode,kan bij elke lengte de verspreingsweerstand worden gemeten.Een grafiek kan de meetresultaten weergeven.g:

 

 

Rijgklemmen,elektrische multimeters voor 30 soorten parameters, alarmpanelen,aardlekrelais, temperatuurregelaars, Dopmoeren,aardrailsteunen,transformatoren,Kabel en montage accesoires, aard nulrail, aardingsblokjes, installatieautomaten, aardlekautomaten, aardlekschakelaars,hoofdschakelaars, beltransformator, Timers digitaal, KWH-meters, ledige verdelers etc.

  

 

 

 

Volt-Elektro is REI-erkend

 

Met een veilige installatie is het prettig wonen!

 

<<<<<<< Kiest u voor een erkend installateur-zoals wij dat zijn- dan maakt u altijd een veilige keuze.De erkende installateur is nioet zomaar erkend.Hij voldoet aan hoge kwaliteitseisen.Zo moet hij beschikken over voldoende kennis,werken volgens de juiste normen en in het bezit zijn van de juiste (meet) gereedschappen>>>>>>>

linkpartners.

space4links